הזמנה להציע הצעות להסעדת ארוחות ב"ציפורי– מרכז להכשרה ולמנהיגות"

 

ציפורי מרכז להכשרה ולמנהיגות בע"מ"- חל"צ מזמין בזה מציעים אשר מתקיימים בהם תנאי הסףהמפורטים באתר האינטרנט: WWW.ZIPORI.ORG  להציע הצעות  לשירותי הפעלה וניהול מזנון בבריכה במרכז להכשרה ולמנהיגות

 מרץ 2018

 

ההתקשרות עם הזוכה תחל ביום 31.5.2018 ותסתיים ביום 1.9.2018

 ניתן להגיש הצעות עד ליום 24.4.2018 בשעה 12:00 למרכז ציפורי

 

לפרטים:

לפנות לטל': 02-6753002/4/5 

 

 

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

 

 02-6753002