במרחב של מרכז ציפורי ממוקמות המכללה למדינאות (בבית קנדה) ומדרשת אדם, עמם קיימים שיתופי פעולה שוטפים. בבית קנדה חדרי ישיבות וכיתות מאובזרות, המיועדים לכ-40 איש.

 

כיום יש שיתוף פעולה עם עיריית ירושלים, המקיימת במרכז קורסים והשתלמויות לעובדיה, עם מכללת גישות, המפעילה במרכז ציפורי קורסים להנחיית קבוצות (בוקר וערב), עם מדרשת עין פרת, המקיימת במקום השתלמויות, ועם גופים נוספים, כמו החברה למתנ"סים, קרן קיימת לישראל, הסוכנות היהודית, ועוד.

 

האווירה המיוחדת של היער מאפשרת למשתלמים להתנתק מחיי היום-יום ולהתמקד בלימודים. בנוסף לכך, ישנה אפשרות לשלב במסגרת ההשתלמויות סיורים ביער.

 

 

 

 

קורסים והשתלמויות

02-6753002